doelstellingen

Foto: Erwin Christis

Share on print
Share on email
Share on facebook

Elk Biosfeergebied heeft drie doelstellingen die elkaar aanvullen:

1

“Bescherming van de culturele, landschappelijke en natuurlijke diversiteit én het waarborgen van de ecosysteemdiensten (natuurvoordelen) die deze leveren.”

2

“Ontwikkelen van een duurzame lokale economie  en samenleving.”

3

“Onderzoek, monitoring, onderwijs, educatie, kennisuitwisseling,….”

Een bospad in het Stramprooierbroek.
Foto: Erwin Christis
Foto: Valeria Boltneva
Foto: Erwin Christis